Over ons

Wij zijn stichting Kleine ingrepen, Mooie gevolgen. Voordat we in 2016 een stichting werden hebben we al 30 huishoudens achter de voordeur een steuntje in de rug mogen geven: in Delft, Leerdam en Westland.

Op dit moment zijn we in Westland aan de slag met een brede groep aanmelders, vrijwilligers, kunstenaars, bedrijven en organisaties die ons belangeloos producten en diensten leveren.

Een actief bestuur ondersteunt de stichting bijgestaan door een kleine kern van professionele medewerkers die naar rato weinig uren maken.

De stichting beschouwt Westland als mooi voorbeeld en hoopt ook in andere plaatsen een soortgelijke aanpak te realiseren.


Stichting Kleine ingrepen, Mooie gevolgen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI. (www.anbi.nl) Dit houdt in dat Stichting KIMG geen schenkings- en/of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen.

Bestuur

Bert Hoenen, voorzitter
Inge van Dommelen, secretaris
Eric Laken, penningmeester
Dennis Chafia

Ambassadeurs

Bart van der Knaap
Jan van der Zanden
Bruun van der Steuijt

Directeur

Peter Tangel

Algemeen coördinator

Wilma Tangel

Bestuur en ambassadeurs stichting KIMG

Contact

Stichting KiMG
Contactpersoon: Wilma Tangel
Telefoon: 06-23208268
Email: info@stichtingkimg.nl
Kvk nummer: 65902343
RSIN / fiscaal nummer: 856309576